บริการ AIS Fibre คืออะไร

 

AisFibre คืออะไร

 • บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fibre Optic) ที่ใหม่ ครอบคลุม เชื่อถือได้ และใหญ่ที่สุด มีเสถียรภาพสูงไร้สัญญาณรบกวน นำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละพื้นที่
 • รับส่งข้อมูลได้เร็วสูงสุดถึง 1Gbps.
 • รองรับการใช้งานมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ดูทีวีผ่านเน็ต เล่นเกมออนไลน์ ใช้งานกล้องวงจรปิด
 • เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตจาก AIS ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ติดตั้งได้รวดเร็ว พร้อมบริการหลังการขายจากทีมงานคุณภาพ 

 

บริการ AIS Fibre มีแพ็กเกจอะไรบ้าง ?

 

  Package PowerHome

 

 Package PowerPro

 

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 1. แพ็กเกจ PowerPRO สามารถจดทะเบียนได้ในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิก   บริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์       ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 6. ฟรี! อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำหรับทุกแพ็กเกจ   ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 (สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่เท่านั้น)
 7. ลูกค้าที่สมัคร PowerPRO Package จะได้รับ Public IPv4 และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 8. แพ็กเกจ 1000/200 Mbps ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้าน (Fibre to the Home) เท่านั้น
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 10. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับ การใช้บริการ   ทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

 • บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ในช่วงเวลา 18:00 -24:00 น. ที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมีผลให้ความเร็วในการใช้บริการตามที่ขอลดลง

 

 

 

แพ็กเกจ PowerHome กับ PowerPRO ต่างกันอย่างไร?

 
 • แพ็กเกจ PowerHome
  เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านทั่วไป มาพร้อมกับความเร็วในขาอัพโหลดที่สูงกว่าคู่แข่ง (เมื่อเทียบกับราคา Package เท่ากัน) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเว็บ, รับส่ง e-mail, เล่น Social Network, อัพโหลดรูปภาพ, เล่นเกมส์ออนไลน์, ดู VDO Streaming และอัพโหลดคลิปหรือดู YouTube ได้อย่างไม่ติดขัด โดยแพ็กเกจดังกล่าว จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้

 

 • แพ็กเกจ PowerPRO
  เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้าน ที่ต้องการความพิเศษของช่องทางที่เหนือกว่าผ่านโครงข่ายที่มีอัตราการแชร์ ต่ำ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไม่ติดขัดแม้ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการที่หลากหลาย โดยแพ็กเกจดังกล่าว จะได้รับ Public IPv4 และ Public IPv6 สามารถใช้งาน port forwarding และ bridge mode ได้ รวมถึงช่องทางการออกอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ (bandwidth) ที่มากกว่าแพ็กเกจ PowerHome นอกจากนั้น ยังได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว กรณีแจ้งปัญหาไม่เกิน 12.00 น. จะได้รับการแก้ปัญหาภายในวันนั้น หรือกรณีที่แจ้งหลัง 12.00 น. จะได้รับการแก้ปัญหาไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป 

แพ็กเกจ Home กับ Professional ต่างกันยังไง