เอไอเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี “ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” เพื่อถวายพระราชกุศล

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี “ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” จำนวน 79 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,370,000 บาท เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตครั้งนี้ จะนำไปให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ต่อไป