เอไอเอส มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อมนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ให้กระทรวงคมนาคม

นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส มอบภาพบัยตุลลอฮฺ พร้อมนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด จำนวน 100 ภาพ ให้กระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ ตามจุดบริการขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยมี นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงคมนาคม