คำถามที่พบบ่อย

Google Chrome 
1. เปิดเบราเซอร์ Google chrome ขึ้นมา
2. เลือก Tools -> การตั้งค่า -> แสดงการตั้งขั้นสูง -> เครือข่าย -> การตั้งค่าพร็อกซี..
3. จะมีหน้าต่าง popup ขึ้นมา เลือกแท็ป Connections -> LAN Settings
4. ทำเครื่องหมาย Check Box ที่ Use a proxy server for your LAN
5. ใส่ IP Address ของ Proxy Server
6. ใส่ Port ของ Proxy Server
7. กด OK -> Apply
 
Internet Explorer 
1. เปิดเบราเซอร์ Internet Explorer ขึ้นมา
2. เลือก Tools -> Internet Options
3. เลือกแท็ป Connections -> LAN Settings
4. ทำเครื่องหมาย Check Box ที่ Use a proxy server for your LAN
5. ใส่ IP Address ของ Proxy Server
6. ใส่ Port ของ Proxy Server
7. กด OK -> Apply
 
Mozilla FireFox 
1. เปิดเบราเซอร์ Mozilla Firefox ขึ้นมา
2. เลือก Tools -> Options -> Advanced
3. เลือกแท็ป Network
4. ในหัวข้อ Connection กด Settings
5. จะมีหน้าต่าง popup ขึ้นมา
6. เลือก Manual Proxy Configuration
7. ใส่ IP Address ของ Proxy Server
8. กด OK
 
Safari
1. ไปที่เมนูบาร์ เลือก Edit -> Preferences
2. จะมีหน้าต่าง popup ขึ้นมา
3. เลือกแท็ป Advanced
4. เลือก Change Settings
5. เลือกแท็ป Connection -> LAN Settings
6. ทำเครื่องหมาย Check Box ที่ Use a proxy server for your LAN
7. กด OK