คำถามที่พบบ่อย

อินเทอร์เน็ต 1 จุดสามารถคลุมระยะทางได้ประมาณ5-7เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความถี่รบกวนภายในที่พักอาศัย) จากจุดที่วางอุปกรณ์ Router 
คำแนะนำ:
1. ให้ลูกค้าทำการหันเสาอุปกรณ์ router หรือ ด้านหน้าของอุปกรณ์ไปยังด้านที่ต้องการใช้งาน
2. หากสัญญาณ ยังไปไม่ถึงในจุดที่ต้องการ แนะนำให้ลูกค้าติด repeater เพื่อขยายบริเวณสัญญาณให้กว้างมากขึ้น